Woning verhuren: Wat zijn de regels?

8 april 2021
0 Comments
Woning verhuren: Wat zijn de regels?

Woning verhuren: Wat zijn de regels?
Wil jij je woning gaan verhuren? Slim! Maar hier komen natuurlijk wel wat regels bij kijken.
Er zijn verschillende regels vastgesteld voor het verhuren van een woning in Nederland.
Er zijn bijvoorbeeld regels wat betreft het verhogen van de huurprijs en het opstellen van een huurcontract.
En ook over het onderhoud van de woning en de te betalen belastingen.
In deze blog zal ik je hier wat meer over vertellen.

1. De Huur. / Woning verhuren: Wat zijn de regels?

Mag de verhuurder zomaar de huurprijs verhogen?
Dit is afhankelijk van het type huurovereenkomst dat is overeengekomen met de huurder.
We maken een onderscheid tussen niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten (kamers en sociale huurwoningen) en geliberaliseerde huurovereenkomsten (vrije sector). 

De prijs voor een huis is een optelsom van de kale huurprijs en de servicekosten.
De maximale kale huurprijs bepaal je aan de hand van een puntensysteem.
Het puntensysteem geld alleen voor sociale huurwoningen, woningen en kamers in de vrije sector zijn hier van uitgesloten.

Op de website van de huurcommissie kun je een gratis check uitvoeren om een schatting van de maximale huurprijs te berekenen van de woning.

De verhuurder mag de huur 1 keer per 12 maanden verhogen. Vaak wordt de huur jaarlijks op 1 juli verhoogd. Wat de maximale huurverhoging is wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

De maximale percentages voor huurverhoging zijn bij vrije sectorwoningen niet van toepassing. Bij een geliberaliseerde huurovereenkomst heb je als verhuurder twee mogelijkheden om de huur te verhogen:

  1. Een indexeringsclausule, opgenomen in de huurovereenkomst. In de clausule staat ook het percentage waarmee de huurprijs wordt gewijzigd. Het puntensysteem is hier niet van toepassing. De huurverhoging mag een keer in de 12 maanden plaatsvinden en hoeft niet aan de huurder worden voorgesteld. De huurder moet enkel worden geïnformeerd over het bedrag van de huurverhoging en de wijze waarop de huurverhoging is berekend.
  2. Heb je geen indexeringsclausule opgenomen? Dan kan je alsnog de huurprijs verhogen via het aanbieden van een nieuwe huurovereenkomst met een hogere huurprijs. Er geldt geen maximum aan de huurverhoging. Stemt de huurder niet in met het nieuwe huurcontract? Dan kan de verhuurder het huurcontract op basis daarvan de huurovereenkomst opzeggen.


2. Huurcontract / Woning verhuren: Wat zijn de regels?

Heb je uiteindelijk een huurder gevonden voor jou woning?
Dan is het belangrijk dat alles regels goed worden vastgelegd in het huurcontract.
Het is niet verplicht een schriftelijk contract op te stellen maar natuurlijk is dit wel aan te raden.
Zo kun jij altijd bewijzen wat je met de huurder hebt afgesproken en kan hier ook geen onduidelijkheid over bestaan.
In deze blog kun je alles lezen over het opstellen van een huurcontract.

Woning verhuren: Wat zijn de regels?

3. Staat van onderhoud.

Als verhuurder ben je verplicht de woning te verhuren of aan te bieden in een goede staat van onderhoud.
Ook moet je noodzakelijke reparaties uitvoeren.
Kleine reparaties zoals het vervangen van een lamp of repareren van een slot vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

Al het overige onderhoud van de woning vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoudt van de CV ketel of reparaties aan het dak.
Wanneer je als verhuurder een reparatie wenst uit te voeren dient de huurder toegang tot de woning te geven.
Is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan dient de huurder dit eerst te melden aan de verhuurder. 
En Uiteraard is de huurder zelf verantwoordelijk voor schade die ze zelf veroorzaken.

4. Privacy

Respecteer ten alle tijden de privacy van de huurder van jou woning.
Je mag de woning nooit zomaar betreden zonder toestemming van de huurder.
Wel kan het natuurlijk zo zijn dat jij als verhuurder de woning noodzakelijk moet inspecteren, in dit geval moet je wel kunnen aantonen waarom dit zo is.
Kun je dit niet aantonen? Dan hoeft de huurder ook niet aan een inspectie mee te werken.